icon 0
  • Chương trình công nhận phòng thí nghiệm y tế (VILAS-MED)

Chương trình công nhận phòng thí nghiệm y tế (VILAS-MED)

Giá :
Liên hệ
Số lượng :
Chia sẻ
Thông tin chi tiết

Chương trình công nhận phòng thí nghiệm y tế (VILAS-MED)

Là một trong các chương trình công nhận của Văn phòng công nhận Chất lượng:

• Doanh nghiệp và hoạt động tuân thủ thích hợp mang ISO/IEC 17011:2017 và các tài liệu có liên quan của APAC và ILAC và những doanh nghiệp quốc tế khác.
• Phòng thử nghiệm y tế bao hàm phòng xét nghiệm và phòng chẩn đoán hình ảnh.
• Chuẩn mực công nhận phòng thí nghiệm y tế: ISO 15189:2012 (TCVN 15189:2014) “Phòng thử nghiệm y tế - bắt buộc cụ thể về chất lượng và năng lực” và những đề xuất bổ sung đối với từng lĩnh vực xét nghiệm cụ thể.
• Phân mẫu công nhận phòng thí nghiệm y tế gồm những ngành nghề sau: Hóa sinh lâm sàng, sinh vật học, huyết học, giải phẫu tế bào bệnh học, y khoa hạt nhân, khảo sát chức năng và chuẩn đoán hình ảnh.

Các ích lợi của công nhận

• Tăng năng lực điều hành và công nghệ của phòng thử nghiệm y tế.
• Được dùng dấu xác nhận trực tiếp trên phiếu kết quả xét nghiệm/chuẩn đoán.
• Đem đến sự tin cậy cho người tiêu dùng dịch vụ xét nghiệm/chuẩn đoán.
• Tăng uy tín trong nước và quốc tế.
• Khiến cho cơ sở tin cậy cho cơ quan điều hành, công ty, tư nhân tiêu dùng nhà sản xuất xét nghiệm/chuẩn đoán tuyển lựa đảm bảo chỉ tiêu của xét nghiệm/chuẩn đoán: độc lập, khách quan và xác thực.

Xem thêm nội dung
Đánh giá - Nhận xét từ khách hàng
0

Đánh giá

Lên đầu trang
ajax-loader
0916.509.299