icon 0
  • Công cụ đánh giá khoảng cách nâng cao ISO 14001

Công cụ đánh giá khoảng cách nâng cao ISO 14001

Giá :
Liên hệ
Số lượng :
Chia sẻ
Thông tin chi tiết

Công cụ đánh giá khoảng cách nâng cao ISO 14001

Công cụ đánh giá khoảng cách toàn diện này bao gồm văn bản chính xác của các phần 4-10 của tiêu chuẩn ISO14001: 2015, được chia nhỏ theo yêu cầu riêng trong một bảng tính thân thiện với người dùng. Nhờ thỏa thuận cấp phép của chúng tôi với ISO, chúng tôi có thể cung cấp công cụ nâng cao này, cung cấp mức độ chi tiết hơn và cao hơn đánh giá khoảng cách tiêu chuẩn được cung cấp trong bộ công cụ ISO 14001. Bảng tính đánh giá khoảng cách nâng cao này bao gồm các bảng và biểu đồ hiển thị trạng thái và tiến trình của bạn ở mức độ chi tiết chính xác, rất hữu ích cho việc báo cáo và đánh giá kiểm tra.

Nhận văn bản chính xác của tiêu chuẩn được chia thành các yêu cầu riêng lẻ

Khi thực hiện đánh giá khoảng cách, có thể giúp bạn đưa ra tiêu chuẩn theo định dạng cho phép bạn đánh giá mọi yêu cầu đơn lẻ mà không cần tham khảo tài liệu tiêu chuẩn. Bảng tính đánh giá khoảng cách nâng cao này rất hữu ích cho báo cáo quản lý và đánh giá kiểm toán, vì nó bao gồm các bảng và biểu đồ hiển thị trạng thái và tiến trình của bạn đến mức chi tiết chính xác.

Đánh giá khoảng cách nâng cao của tôi bao gồm những gì?

✔️ Các yêu cầu cụ thể của tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 (Phần 4-10)
✔️ Bảng và biểu đồ thể hiện mức độ phù hợp với ISO 14001

Xem thêm nội dung
Đánh giá - Nhận xét từ khách hàng
0

Đánh giá

Lên đầu trang
ajax-loader
0916.509.299