icon 0
  • Công cụ đánh giá khoảng cách nâng cao ISO 9001

Công cụ đánh giá khoảng cách nâng cao ISO 9001

Giá :
Liên hệ
Số lượng :
Chia sẻ
Thông tin chi tiết

Công cụ đánh giá khoảng cách nâng cao ISO 9001

Công cụ đánh giá khoảng cách toàn diện này bao gồm văn bản chính xác của tiêu chuẩn IS O9001, được chia nhỏ theo yêu cầu riêng trong một bảng tính thân thiện với người dùng. Do thỏa thuận cấp phép của chúng tôi với ISO, chúng tôi có thể cung cấp công cụ nâng cao này cung cấp mức độ chi tiết hơn và cao hơn đánh giá khoảng cách dựa trên bảng câu hỏi tiêu chuẩn được cung cấp với bộ công cụ ISO 9001.

Nhận văn bản chính xác của tiêu chuẩn được chia nhỏ cho bạn thành các yêu cầu riêng lẻ

Khi thực hiện đánh giá khoảng cách, nó có thể giúp đưa ra tiêu chuẩn cho bạn theo một định dạng cho phép bạn đánh giá mọi yêu cầu đơn lẻ mà không cần tham khảo lại chính tài liệu tiêu chuẩn. Công cụ đánh giá khoảng cách nâng cao này cũng bao gồm các bảng và biểu đồ hiển thị trạng thái và tiến trình của bạn đến mức chi tiết chính xác, hữu ích cho việc đánh giá mức độ sẵn sàng báo cáo và kiểm toán.

Công cụ đánh giá khoảng cách nâng cao của tôi bao gồm những gì?

Sản phẩm này bao gồm:

✔️ Các yêu cầu cụ thể của tiêu chuẩn ISO 9001
✔️ Bảng và biểu đồ thể hiện mức độ phù hợp với ISO 9001

Xem thêm nội dung
Đánh giá - Nhận xét từ khách hàng
0

Đánh giá

Lên đầu trang
ajax-loader
0916.509.299