icon 0
 • Công nhận tổ chức chứng nhận (VICAS)

Công nhận tổ chức chứng nhận (VICAS)

Giá :
Liên hệ
Số lượng :
Chia sẻ
Thông tin chi tiết

Chương trình xác nhận tổ chức chứng nhận (VICAS)

Là một trong những chương trình công nhận của Văn phòng xác nhận Chất lượng (BoA)

 • Được diễn ra và hoạt động thích hợp TCVN ISO/IEC 17011:2017
 • Là thành viên của các công ty công nhận trong khu vực và quốc tế như: Diễn đàn công nhận toàn cầu IAF, đơn vị xác nhận Châu Á thanh bình Dương – APAC
 • Là thành viên Thỏa ước Thừa nhận Lẫn nhau của Diễn đàn công nhận thế giới IAF MLA cho ngành xác nhận tổ chức chứng thực hệ thống điều hành chất lượng (QMS), hệ thống quản lý môi trường (EMS), hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS), sản phẩm (PRODUCT).

Khuôn khổ xác nhận
VICAS cung ứng dịch vụ xác nhận cho những đơn vị chứng nhận trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực:

 • chứng nhận hệ thống điều hành chất lượng (QMS)
 • chứng nhận hệ thống điều hành môi trường (EMS)
 • chứng nhận hệ thống điều hành an toàn thực phẩm (FSMS)
 • chứng nhận sản phẩm thích hợp tiêu chuẩn (PRODUCT)
 • chứng nhận năng lực cá nhân
 • chứng nhận các hệ thống quản lý khác theo đề xuất

Chuẩn mực xác nhận
Đối với công nhận tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (QMS), hệ thống điều hành môi trường (EMS):

 • ISO/IEC 17021/ ISO/IEC 17021-1: buộc phải cho doanh nghiệp Phân tích và chứng nhận Hệ thống điều hành
 • ISO/IEC TS 17021-2: buộc phải năng lực đối mang việc Tìm hiểu và chứng nhận Hệ thống quản lý Môi trường
 • ISO/IEC TS 17021-3: đề nghị năng lực đối sở hữu việc Đánh giá và chứng thực Hệ thống điều hành Chất lượng

những tài liệu bắt buộc ứng dụng của IAF

Với công nhận công ty chứng nhận sản phẩm (PRODUCT)

TCVN ISO/IEC 17065: Nhận định sự phù hợp là buộc phải đối có đơn vị chứng thực sản phẩm, thời kỳ, nhà sản xuất.

Với công nhận công ty chứng nhận hệ thống điều hành an toàn thực phẩm (FSMS)

TCVN ISO/TS 22003: Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm là đề xuất đối sở hữu những cơ quan tiến hành Nhận định và chứng thực hệ thống điều hành an toàn thực phẩm.

Với công nhận doanh nghiệp chứng thực năng lực tư nhân

TCVN ISO/IEC 17024: Đánh giá sự thích hợp là buộc phải chung đối có công ty chứng thực năng lực tư nhân.

lợi ích của công nhận

 1. Tạo lòng tin cho quý khách và các đối tác với can hệ về tính khách quan và độ tin cậy của đơn vị chứng nhận
 2. Xúc tiến hoạt động thừa nhận lẫn nhau về kết quả chứng thực giữa các quốc gia
 3. Đảm bảo sự hợp nhất trong những hoạt động chứng thực tại Việt nam và thúc đẩy việc vận dụng các mô phỏng điều hành hiện đại.
Xem thêm nội dung
Đánh giá - Nhận xét từ khách hàng
0

Đánh giá

Lên đầu trang
ajax-loader
0916.509.299