icon 0
  • Khóa học giám đốc tài chính - CFO

Khóa học giám đốc tài chính - CFO

Giá :
Liên hệ
Số lượng :
Chia sẻ
Thông tin chi tiết

Giám đốc tài chính là gì và họ làm những gì?

Giám đốc tài chính (CFO) là thành viên của nhóm quản lý cấp cao và đảm nhận vai trò chiến lược trong việc ảnh hưởng đến định hướng tương lai của tổ chức. Họ cung cấp khả năng lãnh đạo tài chính và giúp điều chỉnh chiến lược kinh doanh và tài chính để phát triển công ty và thường thúc đẩy các sáng kiến ​​quản lý thay đổi hoặc cải tiến kinh doanh trong tổ chức.

CFO có trách nhiệm đảm bảo hoạt động tài chính hiệu quả và hiệu quả. Họ có trách nhiệm chính trong việc lập kế hoạch, thực hiện, quản lý và kiểm soát tất cả các hoạt động liên quan đến tài chính của doanh nghiệp, bao gồm lập kế hoạch kinh doanh, lập ngân sách, dự báo và đàm phán.

Các chuyên gia này cũng phải thực hiện quản lý rủi ro hiệu quả và đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính. Giám đốc tài chính cũng phải xây dựng và duy trì mối quan hệ bền chặt với người cho vay, ngân hàng, nhà đầu tư và các tổ chức tài chính khác.

Trách nhiệm chính

Các trách nhiệm sẽ khác nhau, nhưng các ví dụ bao gồm:

  • Đưa ra các khuyến nghị chiến lược cho Giám đốc điều hành và các thành viên khác của đội ngũ quản lý cấp cao.
  • Tư vấn lập kế hoạch kinh doanh và tài chính dài hạn.
  • Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý đội ngũ tài chính kế toán.
  • Quản lý các quy trình dự báo tài chính và ngân sách, đồng thời giám sát việc chuẩn bị tất cả các báo cáo tài chính.
  • Đảm bảo sự tin cậy của hoạt động Tài chính bằng cách cung cấp các phân tích kịp thời và chính xác về ngân sách, xu hướng và dự báo tài chính.
  • Xác định và xử lý rủi ro tài chính cho công ty.
  • Đảm bảo tài liệu pháp lý và quy định được lưu trữ, đồng thời giám sát các kiểm soát nội bộ và việc tuân thủ các luật và quy định.
  • Thiết lập và phát triển quan hệ với quản lý cấp cao và các đối tác bên ngoài và các bên liên quan.
  • Rà soát tất cả các thủ tục liên quan đến tài chính chính thức (và đôi khi là nhân sự và tuân thủ).

Tại sao chúng lại quan trọng?

Giám đốc tài chính sử dụng chuyên môn tài chính của họ trong vai trò lãnh đạo chiến lược để tạo ra thành công về tài chính cho công ty và các bên liên quan. Chúng đảm bảo thu được doanh thu kịp thời và huy động vốn cần thiết để tăng trưởng, cả hai đều giữ cho doanh nghiệp được tài trợ. Ngoài ra, họ quản lý các mối quan hệ với các nhà đầu tư, người cho vay và các đối tác chính.

Các kỹ năng cần thiết cho vai trò này

CFO phải có kỹ năng lãnh đạo và quản lý xuất sắc, có khả năng xây dựng và duy trì các mối quan hệ ở mọi cấp độ. Kỹ năng gây ảnh hưởng mạnh mẽ cũng là yếu tố then chốt, cũng như khả năng phán đoán hợp lý. Các giám đốc tài chính cũng phải có mức độ chính trực cao và kỹ năng giải quyết vấn đề xuất sắc.

Xem thêm nội dung
Đánh giá - Nhận xét từ khách hàng
0

Đánh giá

Lên đầu trang
ajax-loader
0916.509.299