Thông điệp ISOCERT

THÔNG ĐIỆP ISOCERT

Bản tình ca của sự hài hòa cùng thịnh vượng

icon
SỨ MỆNH

Đóng góp vào sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp vì lợi ích quốc gia.

icon
GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Độc lập - Minh bạch - Khách quan - Hài hòa - Thịnh Vượng.

icon
CON NGƯỜI ISOCERT

Phấn đấu theo 5 tiêu chí

NHÂN - NGHĨA - LỄ - TRÍ - TÍN.
icon
TRIẾT LÝ KINH DOANH

Hài hòa cùng thịnh vượng.

ISOCERT - Hài hòa cùng thịnh vượng

Nhạc: Văn Thao - Lời: Trần Văn Khắc
Trình bày: Đài tiếng nói Việt Nam


Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !