ISOCERT tổ chức chứng nhận và giám định độc lập (bên thứ 3) hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế, thông lệ quốc tế. Kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận được thừa nhận rộng rãi trên phạm vi toàn cầu. 

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ để giúp các doanh nghiệp hoạt động tốt hơn. Tất cả mọi thứ từ việc đào tạo nhân viên của bạn làm việc theo những cách hiệu quả hơn, đánh giá cách doanh nghiệp bạn đang làm và giúp hệ thống quản lý hoạt động tốt hơn nữa trong tương lai. 

Dịch vụ ISOCERT gồm:

Tiêu chuẩn hóa xây dựng thẩm định, xác nhận tiêu chuẩn cơ sở, đánh giá và cấp giấy chứng nhận ISO, đánh giá và cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm, đánh giá và cấp giấy chứng nhận hợp quy, đào tạo và phát triển năng lực cá nhân, cung cấp giải pháp quản lý và phát triển doanh nghiệp, giám định thương mại và giám định chất lượng hàng hóa, đo lường và thử nghiệm, kiểm định,...

Chúng tôi có thể kết hợp bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của mình để tạo ra một gói phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Điều này loại bỏ sự phức tạp và chi phí không cần thiết để đưa bạn đến nơi bạn muốn - bất kể điểm xuất phát của bạn. 


Tại sao chọn ISOCERT?

  • Sứ mệnh của ISOCERT đóng góp vào sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp vì lợi ích quốc gia
  • ISOCERTThương hiệu của lòng tin: Từ Lòng tin – Trust, như bao nhiêu từ ngữ khác, đều có ý nghĩa khác nhau, như một biểu đổ Venn. Đối với chúng tôi (ISOCERT), lòng tin là một trách nhiệm thiêng liêng. Là một trong các tổ chức chứng nhận và giám định độc lập (bên thứ 3), công việc hàng ngày của chúng tôi là đánh giá hoặc giám định về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mang lại giá trị gia tăng cho sản phẩm, dịch vụ của khách hàng thì niềm tin càng trở lên quan trọng. 

  • Logo ISOCERT biểu tượng của sự "hài hòa cùng thịnh vượng" . Khi ISOCERT cấp dấu chứng nhận ISO cho doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được dán nhãn hiệu dấu chứng nhận ISO lên sản phẩm biểu tượng của sự hài hòa cùng thịnh vượng. Sản phẩm của doanh nghiệp đi khắp mọi nơi, khi người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm, họ nhìn thấy biểu tượng dấu chứng nhận ISO - hài hòa cùng thịnh vượng, họ yên tâm tin tưởng sử dụng sản phẩm hơn. Bởi họ tin rằng sản phẩm, hàng hóa đã được đánh giá đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO, từ đó đem lại sự thịnh vượng cho tất cả mọi người.
  • Ước nguyện của ISOCERT xây dựng xã hội tươi đẹp trong tươi lai
  • Giá trị cốt lõi:  Độc lập - Minh bạch - Khách quan - Hài hòa - Thịnh Vượng.

 

Khám phá thêm lý do để làm việc với ISOCERT >

 

 

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Để biết thêm thông tin qua số điện thoại:

Số điên thoại: 0976 389 199

Email: contacts@isocert.org.vn >

Yêu cầu Báo Giá >

 

 

Đăng ký để nhận bản tin mới nhất !